eBioscience —— 全球三大流式品牌之一

12.png


——赛默飞旗下品牌


适用于免疫学、多色流式细胞分析和生物学系统分析的eBioscience试剂

       eBioscience产品线包含全面广泛而又颇具创新性的产品组合,其中包括适用于免疫学、肿瘤学和多色流式细胞分析的荧光染料偶联抗体和试剂,以及高度有效的ELISA和多重免疫检测试剂盒、重组蛋白和适用于全套生物学系统分析的通用实验室试剂。


走近卓一                             品牌代理                             实验服务                             技术支持                             新闻资讯
公司简介                             独家代理                             病理检测                             学术资讯                             公司动态
运营服务                             一级代理                             蛋白检测                             资料下载                             行业资讯
团队风采                             合作品牌                             ELISA/生化指标检测
联系我们                                                                        PCR实验
                                                                                     细胞实验
                                                                                     动物实验
关注微信,了解更多>>>